Zarządzanie w agrobiznesie

Kontakt

Dane teleadresowe

Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie w Agrobiznesie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok VII, pokój 106A

http//www.mba.sggw.pl

Kierownik Programu MBA

Prof. dr hab. Edward Majewski
Tel. +4822 59 34 216
Kom. + 48 608 630 637
E-mail: edward_majewski@sggw.pl

Administracja Programu

Mgr inż. Maria Giełdowska
Tel. +4822 59 310 43
Kom. + 48 608 630 639
E-mail: maria_gieldowska@sggw.pl

Zgłoszenie udziału do programu MBA ”Zarządzanie w Agrobiznesie” (Formularz zgłoszeniowy)

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl