MBA "ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE"


przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

 

Zgłoszenie udziału

* Nazwisko:

* Imiona:

* Adres e-mail:
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

* Numer telefonu:

Stały adres zamieszkania:
* Adres do korespondencji taki sam jak adres zamieszkania ?
* Data urodzenia:

* Miejsce urodzenia:

Obywatelstwo:

Pesel/Nr paszportu:

Narodowość:

Miejsce pracy:
* Znajomość języka angielskiego:
  w czytaniu w piśmie w mowie
biegła
dobra
średnia
słaba
* Stopień opanowania aplikacji MS Office - Excel, Word, itp.:
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedziWykształcenie:
  Uczelnia Tytuł Czas (lata: od - do)
1
2
3
4DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Proszę wyszczególnić doświadczenia zawodowe, zajmowane stanowiska, odpowiedzialność i zakres działalności


  Miejsce pracy Zajmowane stanowisko Odpowiedzialność/ Zakres działalności Czas (lata: od - do)
1
2
3
4*

Powody zgłoszenia do MBA:

Proszę podać motywy swojego zgłoszenia do MBA. Co ma Pan/i nadzieję uzyskać w ramach kursu MBA? Jak to wpłynie na Pana/Pani przedsiębiorstwo czy karierę zawodową? List polecający jest mile widziany.


Skąd dowiedział/eś/aś o programie MBA "Zarządzanie w Agrobiznesie" ?