International MBA Program "Food Economy"

Adam Wąs

Adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, Christian Agriculture College w Dronten w Holandii oraz Studiów Doktorskich Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Uzyskał habilitację z ekonomii w specjalności ekonomika rolnictwa i badania operacyjne na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

Uczestnik licznych międzynarodowych projektów badawczych m.in. Cradle to cattle farming, ERA-NET Bioenergy 2015-2018; BioEnergy Farm 2, EU Intelligent Energy 2014-2016; CLAIM 7thFP  2012-2014; FADNTOOL 7thFP 2010-2014; RECOCA ERA-NET Bonus+ 2009-2011; ECONWELFARE 7th |FP 2009-2011; INCOME STABILIZATION 6th FP. 2005-2008; SEAMLESS 6th FP 2005-2009.

Obszar zainteresowań to budowa i wykorzystanie modeli matematycznych gospodarstw rolnych i sektora rolnictwa, ocena wpływu polityki rolnej na gospodarstwa rolne i obszary wiejskie, analiza ryzyka dochodowego gospodarstw rolniczych, ocena wpływu działalności rolniczej na środowisko, produkcja energii odnawialnej w rolnictwie, zarządzanie gospodarstwem rolniczym, technologia produkcji rolnej, opracowywanie i ocena biznesplanów dla przedsiębiorstw rolnych.

Autor i współautor ponad 60 publikacji o w/w tematyce.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl