International MBA Program "Food Economy"

Agata Malak-Rawlikowska

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie (2001 r.), oraz Professional Agricultural University w Dronten w Holandii. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw (w tym gospodarstw rolniczych), ekonomiki produkcji i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół zagadnień ekonomiki przedsiębiorstw i polityki rolnej, oraz procesów integracji pionowej w agrobiznesie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, wyróżniona nagrodami Rektora SGGW za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Od lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych zespołach badawczych m in. jako wykonawca 16 międzynarodowych projektów badawczych, ale także jako członek zarządu międzynarodowych organizacji takich jak International Farm Management Association i Visegrad University Association. Od 2005 roku pełni na Wydziale Nauk Ekonomicznych funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału ds. Międzynarodowych Programów Badawczych.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl