International MBA Program "Food Economy"

Agnieszka Maliszewska

Dziennikarka. Prezes First Communications, agencji PR (20 lat na rynku) specjalizującej się w kampaniach społecznych, PR i Media Relations dla branży rolno – spożywczej. Dyrektor Polskiej Izby Mleka. Ekspert CHEFEA (Agencja Komisji Europejskiej zajmującej się programami promocyjnymi). Kluczowy ekspert w zakresie PR w projektach przedakcesyjnych i unijnych. Odpowiadała za koncepcję i realizację wielu kampanii PR w kraju i za granicą. Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka, wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi. Certyfikowany trener.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl