International MBA Program "Food Economy"

Agnieszka Podlewska

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydziału Żywienia Człowieka oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym MBA Zarządzanie w Agrobiznesie.  Uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami i marketingu oraz organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczka wielu kursów branżowych w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz w łańcuchu żywnościowym.

Wiedzę zdobytą podczas wieloletniej pracy w obszarze produkcji, marketingu i dystrybucji żywności wykorzystuje od ponad 15 lat w pracy dla międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania w łańcuchu rolno-spożywczym. Obecnie pełni rolę Technicznego Koordynatora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, a także auditora wiodącego, trenera oraz technicznego weryfikatora w Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o./ LRQA.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl