International MBA Program "Food Economy"

Arkadiusz Orłowski

Doktor habilitowany nauk fizycznych. Przez wiele lat kierował Zakładem Informatyki i Zakładem Podstaw Informatyki w Katedrze Ekonometrii i Informatyki SGGW (1997-2006). Obecnie dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Sekretarz i członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN na kadencję 2003-2006. Od 01.01.2007 jest kierownikiem Katedry Informatyki SGGW. Wykładał w: Szkole Nauk Ścisłych PAN, Społecznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej PAN, Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyższej Szkole Agrobiznesu. Pracował (jako stypendysta Max-Planck-Gessellschaft) na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (1992-1994) i (jako visiting scholar) na Harvard University (1996). Odbył także liczne wizyty naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych (Cambridge, Oxford, Garching, Ulm, Grenoble, Amsterdam, Palermo). Opublikował ponad 50 oryginalnych prac twórczych, większość z nich w anglojęzycznych czasopismach naukowych o światowym zasięgu. Jego prace są często cytowane w Science Citation Index. Wygłosił ponad 100 prezentacji na sympozjach, konferencjach i warsztatach międzynarodowych, w tym wiele referatów plenarnych.

Główne zainteresowania naukowe to informatyka stosowana, informatyka kwantowa, fizyka teoretyczna, ekonofizyka, kryptologia, statystyka, metody informatyczne i matematyczne w naukach ekonomicznych i społecznych. Dużo czasu poświęca na popularyzację nauki w prasie, radio i telewizji.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl