International MBA Program "Food Economy"

Dariusz Zarzecki

Profesor na uniwersytecie szczecińskim, szef Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, wielokrotny stypendysta programów naukowych, wykładowca m.in. studiów MBA. Ceniony specjalista z zakresu wyceny, szef zespołu odpowiedzialnego za opracowanie KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw – pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce, autor wielu publikacji m.in. wyróżnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, rekomendowanych dla menedżerów, naukowców, studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych.

Członek rad programowych wielu periodyków poświęconych ekonomii. Od lat pracuje również w radach nadzorczych banków i przedsiębiorstw. Biegły sądowy z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl