International MBA Program "Food Economy"

Hanna Hamer

Dr Hanna Hamer jest psychologiem społecznym i psychoterapeutką. Autorka 18 książek (m.in. podręcznik akademicki Psychologia społeczna. Teoria i praktyka 2005) i Zgoda w rodzinie (2007), 9 skryptów i ponad 200 artykułów. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej PAN, i SGGW, gdzie kieruje także Studium Doskonalenia Pedagogicznego i Zakładem Psychologii. Od 1994 roku ma własną firmę szkoleniowo-doradczą. Laureatka wielu nagród, w tym: w 2006 roku Nagrody Rektora SGGW I stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną. Popularyzuje wiedzę psychologiczną w radiu i telewizji. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności społecznych – zwłaszcza w stosowaniu inteligencji emocjonalnej podczas asertywnej komunikacji w procesie rozwiązywania konfliktów i negocjowania, oraz w rozwijaniu myślenia twórczego i sposobów obrony przed stresem. Prowadzi szkolenia dla różnorodnych grup odbiorców, w tym dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Jest szczęśliwą kobietą, ma dwie ogromnie niezależne córki, wielu przyjaciół i psa. Codziennie stara się odnaleźć urodę i smak życia. Cechy charakterystyczne – miłość do pracy, muzyki klasycznej, ludzi z poczuciem humoru i błyskotliwą inteligencją oraz nienawiść wobec obłudy, podłości, despotyzmu i chamstwa.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl