International MBA Program "Food Economy"

Harry Bremmers

Asystent profesora w Departamencie Ekonomiczno-Prawnym na uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie w latach 1983-1993. Od 1997 współpracownik profesora w Departamencie Ekonomicznym na Uniwersytecie Wageningen.

Specjalizuje się w ekonomice biznesu i w prawie holenderskim. Zainteresowania badawcze ukierunkowane również na uwzględnienie zagadnień środowiskowych w analizie finansowej i księgowości przedsiębiorstw.

Zainteresowania naukowe skupiają się na zarządzaniu finansowym oraz zagadnieniach rachunkowości i księgowości. Nadzoruje również wizyty studyjne studentów oraz doktorantów. Wykładowca zarządzania finansowego oraz księgowości środowiskowej na studiach MBA w kilku krajach.

Autor wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Brał udział w wielu konferencjach. Członek Instytutu Mansholta.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl