International MBA Program "Food Economy"

Harry Bremmers

Asystent profesora w Departamencie Ekonomiczno-Prawnym na uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie w latach 1983-1993. Od 1997 współpracownik profesora w Departamencie Ekonomicznym na Uniwersytecie Wageningen.

Specjalizuje się w ekonomice biznesu i w prawie holenderskim. Zainteresowania badawcze ukierunkowane również na uwzględnienie zagadnień środowiskowych w analizie finansowej i księgowości przedsiębiorstw.

Zainteresowania naukowe skupiają się na zarządzaniu finansowym oraz zagadnieniach rachunkowości i księgowości. Nadzoruje również wizyty studyjne studentów oraz doktorantów. Wykładowca zarządzania finansowego oraz księgowości środowiskowej na studiach MBA w kilku krajach.

Autor wielu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Brał udział w wielu konferencjach. Członek Instytutu Mansholta.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl