International MBA Program "Food Economy"

Jakub Olipra

Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych w Credit Agricole Bank Polska, gdzie odpowiada za analizy z obszaru sektora rolno-spożywczego. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swojej pracy doktorskiej prowadzi badania nt. prognozowania cen surowców rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku mleka. Od 2017 r. współpracuje z Polską Izbą Mleka przygotowując analizy na potrzeby Tygodniowego Insidera oraz Analiz Miesięcznych Polskiej Izby Mleka. Autor licznych artykułów i komentarzy z obszaru sektora rolno-spożywczego. Zainteresowania naukowe: ekonomia rolnictwa, ekonometria i statystyka, rynki finansowe oraz ekonomia behawioralna.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl