International MBA Program "Food Economy"

Joanna Baran

Adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Kierownik Studiów Podyplomowych Logistyka. Trener w obszarze zarządzania strategicznego, zarządzania zapasami i magazynowania. Członek Międzynarodowej Rady Naukowej Czasopisma „Logistyka Odzysku” oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Dwukrotnie wyróżniona nagrodą JM Rektora SGGW za osiągnięcia w dydaktyce oraz w dziedzinie badań naukowych. Dwukrotna laureatka w kategorii Mistrz Motywacji oraz Wydziałowy Mistrz Edukacji w ramach Plebiscytu Mistrzowie Edukacji, którego organizatorem była Rada Uczelniana Samorządu Studentów SGGW.

Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie, metody pomiaru efektywności przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja sektorów, ekologia, zarządzanie i planowanie logistyczne, metody sterowania zapasami i magazynami. Autorka około 120 publikacji z tego zakresu.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl