International MBA Program "Food Economy"

Joanna Olga Paliszkiewicz

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz profesor Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Stopnie naukowe: Adj. Profesor (Uniwersytet Vaasa w Finlandii),  doktor habilitowany zarządzania (Uniwersytetu Warszawski).

Wiceprezes dwóch stowarzyszeń Information Technology and Supply Chain Management oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Przewodnicząca komisji ds. współpracy międzynarodowej w Europejskim Klubie Biznesu.

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Management and Production Engineering Review (od 2011), redaktor czasopisma Issues of Information System (od 2017).

Zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym oraz zarządzanie zaufaniem.

Laureatka wielu nagród polskich i międzynarodowych np. Computer Educator of the Year 2013 przyznaną w USA oraz Lifetime Academic Achievement Award i Fellow and Distinguished Scholar przyznane przez International Institute for Applied Knowledge Management.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl