International MBA Program "Food Economy"

Justyna Franc-Dąbrowska

Profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw SGGW. Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (edycja: 2015-2019). Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie (1999 r.), na którym uzyskała doktora habilitowanego (2011 r.) (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania przez wartość dla właścicieli. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się na polityce dywidendy, strukturze kapitału i płynności finansowej. Autorka ok. 100 publikacji naukowych, uczestniczka wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl