International MBA Program "Food Economy"

Magdalena Mądra-Sawicka

Adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami w SGH. Problematyka zainteresowań badawczych: rachunkowość menadżerska, budżetowanie, finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, źródła finansowania przedsiębiorstw. Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak managerial accounting, principles of cost accounting, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz  ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Rachunkowości, Podyplomowych Studiach Wiedzy o Społeczeństwie i Przedsiębiorczości oraz Podyplomowych Studiach Logistyki w SGGW. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania finansami w ujęciu mikro, praktyk w zakresie analizy danych finansowych.

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl