International MBA Program "Food Economy"

Małgorzata Nowacka

Pracownik naukowo dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności SGGW. Wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Ekspert współpracujący z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, działającym w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Finalistka programu rządowego „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”, w ramach którego odbyła dwumiesięczny staż w Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (USA).

Współpracuje z firmami z branży spożywczej i opakowaniowej. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności i wymagań prawa żywnościowego. Prowadziła wykłady w zakresie bezpieczeństwa żywności w Uniwersytecie J.J. Strossmayer w Osijek (Chorwacja) oraz w Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Żywnościowych ONIRIS w Nantes (Francja). Odbyła staż naukowy w NASA SyntheticBiology (MountainView, California, USA).

Główne zainteresowania naukowe: zagadnienia bezpieczeństwa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, projektowania zakładów przemysłu spożywczego, projektowania nowych produktów dla przemysłu spożywczego, zastosowania niekonwencjonalnych metod obróbki żywności w technologii żywności. Autorka i współautorka około 90 publikacji i recenzent artykułów naukowych.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl