International MBA Program "Food Economy"

Marcin Opas

Doświadczony menedżer i przedsiębiorca – zarządzana przez niego spółka (Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ) odnotowała ponad 500 krotny wzrost kapitału obrotowego w ciągu 15 lat. Jednocześnie pracuje jako trener i konsultant w zakresie zarządzania – kilka tysięcy przeszkolonych osób w Polsce i za granicą. Duże doświadczenie w zarządzaniu projektami – ponad 100 zakończonych sukcesem projektów. Pracował na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego czy Agencji Rozwoju Międzynarodowego w Stanach Zjednoczonych, na Bałkanach i na Ukrainie.

Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowany menedżer oraz trener projektów IPMA, absolwent Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegła znajomość języka angielskiego i dobra języka rosyjskiego. Prywatnie pasjonat tańca polskiego w formie towarzyskiej.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl