International MBA Program "Food Economy"

Marzena Ganc

Adiunkt w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Wieloletni wykładowca przedmiotów: rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, audyt, controlling kosztów w przedsiębiorstwie, kontrola i rewizja finansowa. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Rachunkowości, Podyplomowych Studiach Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, Podyplomowych Studiach Przedsiębiorczości, Podyplomowych Studiach Zarządzania Nieruchomościami oraz szkoleń z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Trzykrotna laureatka I miejsca w konkursie na najlepszego wykładowcę w opinii Słuchaczy Podyplomowych Studiów Rachunkowości oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Autorka ponad 60 recenzowanych artykułów naukowych oraz dwóch monografii. Aktywnie działająca w praktyce jako asystent biegłego rewidenta.

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl