International MBA Program "Food Economy"

Monika Roman

Adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (magisterium 2012 r., doktorat 2017 r.) oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (tytuł inżyniera 2014 r.). Wykładowca Podyplomowych Studiów Logistyka w obszarze metod optymalizacji zadań logistycznych. Staż naukowy na Uniwersytecie w Cork (Irlandia).

Wśród zainteresowań badawczych: ekonomika i organizacja rynków, w tym szczególnie rynku mleka, ekonomika transportu, ekonomia przestrzenna. Zainteresowania dydaktyczne: logistyka, badania operacyjne i teoria optymalizacji oraz technologie informacyjne. Autorka i współautorka ok. 40 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl