International MBA Program "Food Economy"

Monika Utzig

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu adekwatności kapitałowej banków (SGGW). W latach 2007-2008 wykładowca na studiach podyplomowych „Ryzyko operacyjne w banku” WNE UW. Członek SERiA.

Obecnie działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół zagadnień dotyczących konsumpcji i finansów gospodarstw domowych. Autorka ok. 40 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl