International MBA Program "Food Economy"

Monika Utzig

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu adekwatności kapitałowej banków (SGGW). W latach 2007-2008 wykładowca na studiach podyplomowych „Ryzyko operacyjne w banku” WNE UW. Członek SERiA.

Obecnie działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół zagadnień dotyczących konsumpcji i finansów gospodarstw domowych. Autorka ok. 40 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl