International MBA Program "Food Economy"

Piotr Szajner

Kierownik zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Doktor nauk ekonomicznych.

Kierownik tematów badawczych: „Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej” w Programie Wieloletnim 2011-2014 pt. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej” oraz „Ewolucja i perspektywy rynków rolno-spożywczych” w Programie Wieloletnim 2015-2019 pt. ” Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”. W 2009 r. akademicki ekspert The High Level Expert Group on Milk przy Komisji Europejskiej. Współpracuje z The Austrian Society of Agricultural Economics oraz z The Swiss Society for Agricultural Economics and Rural Sociology

Zainteresowania naukowe: ekonomia rynku, ewolucja struktur rynkowych w gospodarce żywnościowej, badania rynkowe w łańcuchu marketingowym sektora rolno-żywnościowego, analizach handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w kontekście międzynarodowej konkurencyjności, zmienności i transmisji cen w łańcuchu marketingowym oraz polityce rolnej, w tym głównie polityce rynkowej oraz regulacjach handlu zagranicznego.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl