International MBA Program "Food Economy"

Przemysław Szleter

Prezes zarządu firmy BetterSoluttion (producent programu optymalizacyjnego MuuMap). Specjalista w zakresie ICT, zwłaszcza w obszarze logistyki i transportu.

Z zamiłowania społecznik – prezes Fundacji „Interizon”, zarządzającej Kluczowym Klastrem Krajowym – Pomorskim Klastrem ICT. Ekspert Ministerstwa Gospodarski w zakresie branży ICT i klastrowości. Konsultant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego projektu „Identyfikacja Inteligentnych Specjalizacji Regionu Pomorza”. Członek komitetu sterującego przy Prezydencie Miasta Gdańsk współtworzący strategię metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Uczestnik projektów B+R+I, uczestnik kilku start-upów. Certyfikat International Project Management Association (IPMA).

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl