Zarządzanie w agrobiznesie

Organizacja

Studia MBA realizowane są w systemie zaocznym, zgodnie z kalendarzem studiów w SGGW. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych:

  • 3 semestry zajęć dydaktycznych (8 zjazdów w semestrze);
  • czwarty semestr, przeznaczony na przygotowanie pracy dyplomowej, w którym prowadzone są seminaria dyplomowe (3-4 zjazdy) i indywidualne konsultacje z promotorami.

W ramach kursu Międzynarodowy Agrobiznes organizowany jest Study Week – kilkudniowe zajęcia poświęcone rozwiązywaniu rzeczywistych studiów przypadku z udziałem słuchaczy programów MBA z sieci AGRIMBA (przemiennie w różnych krajach – Polska, Czechy, Ukraina, Słowacja Chorwacja).

W programie przewidziany jest również tygodniowy, zagraniczny wyjazd studialny do Szkocji.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich oraz z ośrodków zagranicznych w języku polskim i w angielskim. Kadrę stanowią wykładowcy z długoletnim doświadczeniem dydaktycznym, a jednocześnie posiadający znajomość funkcjonowania rynków i firm nabytą m.in. poprzez zaangażowanie w prace konsultingowe.

Dla studentów naszego MBA oraz innych programów w sieci programów MBA dostępne są materiały dydaktyczne umieszczone na stronie internetowej [http://agrimba.sggw.waw.pl/].

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 10 lutego na semestr letni oraz do 30 września na semestr zimowy – rekrutacja.

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl