International MBA Program "Food Economy"

Organizacja

Organizacja Studia MBA Zarządzanie w Agrobiznesie realizowane są w systemie zaocznym, zgodnie z kalendarzem studiów w SGGW. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych. Czas trwania studiów: 4 semestry. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych – 520 godziny kontaktowe.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich oraz z ośrodków zagranicznych w języku polskim i w angielskim. Kadrę stanowią wykładowcy z długoletnim doświadczeniem dydaktycznym, a jednocześnie posiadający znajomość funkcjonowania rynków i firm nabytą m.in. poprzez zaangażowanie w prace konsultingowe oraz liczne grono praktyków gospodarczych.”

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl