International MBA Program "Food Economy"

Organizacja

Studia MBA Zarządzanie w Agrobiznesie realizowane są w systemie zaocznym, zgodnie z kalendarzem studiów w SGGW. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Czas trwania studiów: 3 semestry. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych – 352 godziny kontaktowe (+80 godzin rozszerzająco dla zainteresowanych – nieobowiązkowe).

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich oraz z ośrodków zagranicznych w języku polskim i w angielskim. Kadrę stanowią wykładowcy z długoletnim doświadczeniem dydaktycznym, a jednocześnie posiadający znajomość funkcjonowania rynków i firm nabytą m.in. poprzez zaangażowanie w prace konsultingowe oraz liczne grono praktyków.

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl