International MBA Program "Food Economy"

Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach Międzynarodowego Programu MBA „Zarządzanie w agrobiznesie”  trwają 3 semestry i odbywają się w systemie modułowym. Rekrutacja na studia prowadzona jest w cyklu semestralnym. Ramowa organizacja zajęć wygląda następująco:

  • około 2 zjazdy weekendowe miesięcznie
  • około 9 zjazdów na semestr

Szczegółowa organizacja zajęć, wraz z datami zjazdów zostanie podana przed rozpoczęciem semestru.

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl