International MBA Program "Food Economy"

Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach Międzynarodowego Programu MBA „Zarządzanie w agrobiznesie”  trwają 3 semestry i odbywają się w systemie modułowym.

Studia MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie” realizowane są niestacjonarnie w formie zjazdów sobotnio niedzielnych, zgodnie z kalendarzem studiów w SGGW: w semestrze zimowym (październik  – luty) i w semestrze letnim (marzec  – lipiec).

Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane na zjazdach sobotnio  – niedzielnych (8 godzin dziennie). W każdym z trzech semestrów odbywanych jest 9 zjazdów. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.15 i trwają do godziny 17.

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl