International MBA Program "Food Economy"

Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach Międzynarodowego Programu MBA „Zarządzanie w agrobiznesie” odbywają się w systemie ciągłym – modułowym. Rekrutacja na studia prowadzona jest w cyklu semestralnym. Ramowa organizacja zajęć wygląda następująco:

  • 2 zjazdy weekendowe miesięcznie
  • 8-9 zjazdów na semestr

Szczegółowa organizacja zajęć, wraz z datami zjazdów zostanie podana przed rozpoczęciem semestru.

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl