Zarządzanie w agrobiznesie

Program

Program studiów (pobierz) podzielony jest na 6 kursów (przedmiotów):

  • Ekonomia
  • Finanse
  • Badania Operacyjne
  • Marketing
  • Zarządzanie
  • Międzynarodowy Agrobiznes

W ramach poszczególnych kursów wyróżnione są moduły dotyczące szczegółowych zagadnień. Pojedyncze moduły realizowane są najczęściej w wymiarze 16 lub 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Łącznie realizacja całego programu studiów obejmuje 520 godzin.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w zróżnicowanej formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, studiów przypadku, gier kierowniczych, treningu interpersonalnego. Ważnym elementem procesu nauczania jest też przygotowywanie indywidualnych lub zespołowych projektów i analiz wykonywanych w ramach prac własnych słuchaczy.

Dla studentów naszego MBA oraz innych programów w sieci AGRIMBA dostępne są materiały dydaktyczne umieszczone na stronie internetowej: http://agrimba.sggw.waw.pl/

 

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl