International MBA Program "Food Economy"

10a.1. Analiza rynków rolnych

Dr inż. Piotr Szajner

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Branżowy

Moduł 10a: General Food Economy

Przedmiot: Analiza rynków rolnych

 • Specyfika rynków rolnych
 • Regulacje rynkowe i interwencjonizm
 • Umiędzynarodowienie i globalizacja rynków rolnych
 • Metody analizy rynków rolnych
  • Bilanse rynkowe
  • Model Structure-Conduct-Performance
 • Przegląd rynków rolnych
 • Studia przypadków wybranych rynków rolnych z wykorzystaniem modelu Structure-Conduct-Performance
  • Rynek zbóż
  • Rynek mięsa
  • Rynek mleka
  • Rynek cukru

Dr inż. Piotr Szajner

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl