International MBA Program "Food Economy"

10a.5. Systemy zapewnienia jakości żywności

Prof. dr hab. Edward Majewski

Agnieszka Podlewska

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Branżowy

Moduł 10a: General Food Economy

Przedmiot: Systemy zapewnienia jakości żywności

  • Podstawy Trwałego (zrównoważonego) rolnictwa – perspektywa oczekiwań społecznych i polityki rolnej
  • Wybrane (certyfikowane) systemy produkcji rolniczej:
    • Metodami ekologicznymi
    • Integrowanej produkcji
  • Wybrane systemy zapewnienia jakości w produkcji żywności (HACCP, ISO22000, FSSC22000, GMP+,IFS, BRC. GFSI i inne)
  • Global Food Safety Initiative (Benchmarking systemów)
  • Produkty FQS (Food Quality Schemes) – Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
  • Studia przypadku

Prof. dr hab. Edward Majewski

Agnieszka Podlewska

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl