International MBA Program "Food Economy"

10a.6. Innowacje w rolnictwie

Alistair Stott

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Branżowy

Moduł 10a: General Food Economy

Przedmiot: Innowacje w rolnictwie

  • “Odpowiedzialne” innowacje w systemach produkcji żywności
  • Jakie sa największe wyzwania?
  • Jakie występują konflikty?
  • Jakie rozwiązania są proponowanie?
  • Pułapki.
  • Znaczenie danych i technologii
  • Alternatywne podejścia
  • Łączenie podejść – interdyscyplinarność
  • Studia przypadku

Alistair Stott

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl