International MBA Program "Food Economy"

10a.6. Innowacje w rolnictwie

Alistair Stott

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Branżowy

Moduł 10a: General Food Economy

Przedmiot: Innowacje w rolnictwie

  • “Odpowiedzialne” innowacje w systemach produkcji żywności
  • Jakie sa największe wyzwania?
  • Jakie występują konflikty?
  • Jakie rozwiązania są proponowanie?
  • Pułapki.
  • Znaczenie danych i technologii
  • Alternatywne podejścia
  • Łączenie podejść – interdyscyplinarność
  • Studia przypadku

Alistair Stott

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl