International MBA Program "Food Economy"

10b.1. Mleczarstwo światowe i szanse eksportowe polskiego mleczarstwa

Mgr Jakub Olipra

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Branżowy

Moduł 10b: Dairy

Przedmiot: Mleczarstwo światowe i szanse eksportowe polskiego mleczarstwa

 • Źródła danych, narzędzia i metody analizy rynku mleka
 • Charakterystyka światowego rynku mleka i omówienie modeli mleczarstwa w wybranych krajach, studium przypadków
 • Integracja światowego rynku mleka
  • Liberalizacja światowego handlu produktami mlecznymi
  • Procesy deregulacyjne na światowym rynku mleka
  • Finansjalizacja rynku mleka
  • Implikacje integracji światowego rynku mleka dla branży mleczarskiej, studium przypadku
 • Koniunktura na światowym rynku mleka
  • Cykle koniunkturalne na światowym rynku mleka, studium przypadków
  • Zarządzanie ryzykiem, studium przypadków
 • Długookresowe perspektywy światowego rynku mleka
 • Szanse eksportowe polskiego mleczarstwa
  • Strategie eksportowe wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych, studium przypadków
  • Analiza potencjalnych rynków eksportowych, studium przypadków

Mgr Jakub Olipra

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl