International MBA Program "Food Economy"

10b.3. Ekonomika gospodarstw rolniczych

Agata Malak-Rawlikowska

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Branżowy

Moduł 10b: Dairy

Przedmiot: Ekonomika gospodarstw rolniczych

 

  • Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki rolnictwa i gospodarstwa rolniczego
  • Sposoby pomiaru wielkości produkcji, kategorie kosztów
  • Podstawowe kategorie pomiaru dochodu w gospodarstwie
  • System rachunkowości rolnej FADN
  • Podstawowe rodzaje rachunków w gospodarstwie.
  • Kalkulacje i ich wykorzystanie w gospodarstwie.
  • Optymalizacja struktury produkcji – zastosowanie liniowych modeli optymalizacyjnych.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych, zajęć ćwiczeniowych polegających na rozwiązywaniu i analizowaniu przypadków praktycznych.

 

Agata Malak-Rawlikowska

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl