Zarządzanie w agrobiznesie

Finanse przedsiębiorstw i Strategie finansowe

Andrzej Kurnicki

CELE

Celem kształcenia z zakresu Corporate Finance and Finacial Strategies jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie podstawowych oraz zaawansowanych metod i modeli analitycznych stosowanych w zarządzaniu finansami.

Cele szczegółowe odnoszą się do następujących zagadnień:

 1. Rynki kapitałowe
 2. Polityka monetarna,
 3. Programy międzynarodowe w dziedzinie finansów,
 4. Zarządzania międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi i portfelowymi
 5. Strategie finansowania

PROGRAM RAMOWY

 1. Rachunek NPV
 2. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem.
 3. Wskaźniki rynku kapitałowego
 4. Capital Asset Pricing Modcel (CAPM),
 5. Internal Rate of Return (IRR)
 6. Studia przypadku – m.in.. Goldman Sachs Model, Dividend Discount Model,

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl