Zarządzanie w agrobiznesie

Podstawy Rachunkowości . Analiza Finansowa

Justyna Franc-Dąbrowska

CELE

  1. Zrozumienie i opanowanie terminologii stosowanej w teorii i praktyce rachunkowości i analizy finansowej przedsiębiorstw.
  2. Poznanie metod i narzędzi stosowanych w rachunkowości i analizie finansowej przedsiębiorstw.
  3. Umiejętność wykonania analizy finansowej na podstawie sprawozdań finansowych.
  4. Umiejętność wyboru metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w zależności od celu oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw

PROGRAM RAMOWY

  1. Zakres i istota rachunkowości
  2. Zakres i istota analizy finansowej
  3. Treść oraz cechy sprawozdań finansowych i ich analiza
  4. Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Zaliczenie

Ocena z zajęć: przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa 60%, aktywność na zajęciach 40%

Proporcje do oceny końcowej: praca pisemna/ocena z zajęć: 60%/40%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl