International MBA Program "Food Economy"

7.6. Biznesplan

Prof. Edward Majewski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Funkcje

Moduł 7: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Biznesplan

  • Biznes Plan – cele, struktura, ocena;
  • Studium przypadku – skonstruowanie planu finansowego na prostym przykładzie z wykorzystaniem programu komputerowego „Biznes Plan”
  • Sporządzenie indywidualnych biznes planów przez każdego studenta dla wybranej firmy (przedsięwzięcia)
  • Prezentacje biznes planów i dyskusja

Prof. Edward Majewski

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl