International MBA Program "Food Economy"

7.6. Biznesplan

Prof. Edward Majewski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Funkcje

Moduł 7: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Biznesplan

  • Biznes Plan – cele, struktura, ocena;
  • Studium przypadku – skonstruowanie planu finansowego na prostym przykładzie z wykorzystaniem programu komputerowego „Biznes Plan”
  • Sporządzenie indywidualnych biznes planów przez każdego studenta dla wybranej firmy (przedsięwzięcia)
  • Prezentacje biznes planów i dyskusja

Prof. Edward Majewski

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl