International MBA Program "Food Economy"

7.3. Finanse przedsiębiorstwa

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Funkcje

Moduł 7: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa

 • Polityka i strategia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
  • Strategie finansowania przedsiębiorstw
  • Planowanie finansowe
 • Kapitał obrotowy
  • Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu płynnością finansową
  • Strategie w zakresie kapitału obrotowego
 • Optymalizacja zarządzania środkami pieniężnymi
  • Model Baumola
  • Model Millera Orra
 • Wynik finansowy
  • Ocena wyniku finansowego metodą czteroczynnikową
  • Podział zysku w firmie

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl