International MBA Program "Food Economy"

7.1. Podstawy analizy finansowej

Agata Malak-Rawlikowska

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blik: Funkcje

Moduł 7: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Podstawy analizy finansowej

  • Rola analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  • Metody i techniki analizy finansowej przedsiębiorstw.
  • Analiza wstępna bilansu.
  • Analiza rachunku zysków i strat w układzie porównawczym i kalkulacyjnym,
  • Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
  • Analiza wskaźnikowa płynności, sprawności działania, rentowności i zadłużenia przedsiębiorstwa. Analiza du Ponta.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych, zajęć ćwiczeniowych polegających na rozwiązywaniu i analizowaniu przypadku przykładowego przedsiębiorstwa.

Agata Malak-Rawlikowska

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl