International MBA Program "Food Economy"

7.2. Rachunkowość zarządcza i controlling

Dr inż. Magdalena Mądra-Sawicka

Dr Marzena Ganc

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blik: Funkcje

Moduł 7: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Rachunkowość zarządcza i controlling

  • Rachunek kosztów w decyzjach operacyjnych
  • Budżetowanie zadań operacyjnych
  • Rachunkowość zarządcza a podejmowanie decyzji strategicznych dla przedsiębiorstwa
  • Controlling jako system regulacji wewnętrznej
  • Organizacja procesów controllingowych w przedsiębiorstwie
  • Controlling kosztów
  • System controlingu a motywowanie pracowników

Dr inż. Magdalena Mądra-Sawicka

Dr Marzena Ganc

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl