International MBA Program "Food Economy"

7.2. Rachunkowość zarządcza i controlling

Dr inż. Magdalena Mądra-Sawicka

Dr Marzena Ganc

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blik: Funkcje

Moduł 7: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Rachunkowość zarządcza i controlling

  • Rachunek kosztów w decyzjach operacyjnych
  • Budżetowanie zadań operacyjnych
  • Rachunkowość zarządcza a podejmowanie decyzji strategicznych dla przedsiębiorstwa
  • Controlling jako system regulacji wewnętrznej
  • Organizacja procesów controllingowych w przedsiębiorstwie
  • Controlling kosztów
  • System controlingu a motywowanie pracowników

Dr inż. Magdalena Mądra-Sawicka

Dr Marzena Ganc

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl