International MBA Program "Food Economy"

7.4. Wycena przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Funkcje

Moduł 7: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Wycena przedsiębiorstw

 

  • Istota, cele i funkcje wyceny przedsiębiorstw
  • Profesjonalizacja procesu wyceny i standardy wyceny przedsiębiorstw
  • Standardy wartości – istota, zastosowanie
  • Metody wyceny przedsiębiorstw
   • Podejście dochodowe – założenia, metody, zastosowanie, przykłady
   • Premia z tytułu ryzyka – pojęcie, szacowanie, zastosowanie (aktualne dane z Morningstar)
   • Podejście majątkowe – założenia, metody, zastosowanie, przykłady
   • Podejście porównawcze (rynkowe) – założenia, metody, zastosowanie, przykłady
  • Premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw – pojęcie i typologia
   • Dyskonto z tytułu braku płynności
   • Dyskonto z tytułu udziałów mniejszościowych/premia z tytułu kontroli
  • Pojęcie, typologia i metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych
   • Wycena małych firm – specyfika, metody, przykłady
 • Reguła „kciuka” – przykłady liczbowe
 • IPO – istota i cele, proces upublicznienia
 • Publiczny rynek papierów wartościowych
 • Proces wprowadzania spółki na giełdę
 • GPW w Warszawie i Alternatywny System Obrotu – NewConnect
 • Szczególne przypadki wyceny przedsiębiorstw

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl