International MBA Program "Food Economy"

5.2. Statystyka w zarządzaniu produkcją

Mgr Grzegorz Gajewski

Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW 

 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Funkcje

Moduł 5: Zarządzanie operacyjne

Przedmiot: Statystyka w zarządzaniu produkcją

 • Typy rozkładów
 • Miary położenia i rozproszenia rozkładów
 • Definicje stabilności i zdolności procesów
 • Wskaźniki zdolności procesów
  • DPMO, PPM,
  • Sigma Level, Cp, Cpk
 • Konstrukcja karty kontrolnej i jej interpretacja
 • Testy stabilności procesu z wykorzystaniem karty kontrolnej.
 • Rodzaje kart kontrolnych
 • Interpretacja rozkładu danych pod kątem tendencji centralnej oraz zróżnicowania procesu.
 • Dobór odpowiednich miar położenia do typów rozkładów
 • Kalkulacja wskaźników DPMO, PPM, Sigma Level, Cp, Cpk. Interpretacja wskaźników zdolności procesów.
 • Interpretacja kart kontrolnych
 • Wybór kart kontrolnych do analizy procesów
 • Analiza zdolności i stabilności procesów na podstawie danych eksperymentalnych
 • Analiza danych z procesów produkcyjnych z wykorzystaniem autentycznych danych z firmy.

Mgr Grzegorz Gajewski

Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW 

 

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl