International MBA Program "Food Economy"

5.3. Total Quality Management

Prof. dr hab. Edward Majewski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Funkcje

Moduł 5: Zarządzanie operacyjne

Przedmiot: Total Quality Management

 1. Ewolucja pojęcia jakości
 2. Zasady TQM
 3. Metody: KAIZEN, Just in Time, Idea / Innovation Management, POKA YOKE, Analiza Kosztów Jakości, Lean Management
 4. Studia przypadku:
  • Mackies Ice Cream
  • Praca zespołowa
  • Kaizen w praktyce (film)
  • Diagram Ishikawa i analiza Pareto
  • Nagroda jakości wg HKMA

Prof. dr hab. Edward Majewski

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl