International MBA Program "Food Economy"

12. Study week

W ramach Study week Słuchacze będą mogli wziąć udział w intensywnych warsztatach o charakterze międzynarodowym. Study week to zajęcia praktyczne w formule pogłębionego, kilkudniowego case study z udziałem studentów zagranicznych (w tym z partnerskich jednostek sieci AGRIMBA).

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl