International MBA Program "Food Economy"

8. Study week

W ramach Study week Słuchacze będą mogli wziąć udział w intensywnych warsztatach o charakterze studium przypadku. Study week to zajęcia praktyczne w formule pogłębionego, kilkudniowego case study.

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl