International MBA Program "Food Economy"

12. Study week

W ramach Study week Słuchacze będą mogli wziąć udział w intensywnych warsztatach o charakterze międzynarodowym. Study week to zajęcia praktyczne w formule pogłębionego, kilkudniowego case study z udziałem studentów zagranicznych (w tym z partnerskich jednostek sieci AGRIMBA).

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl