International MBA Program "Food Economy"

9. Study trip

Dla zainteresowanych Słuchaczy przewidujemy również Study trip, czyli kilkudniowy wyjazd studyjny do jednego z krajów europejskich, którego zadaniem jest zapoznanie Uczestników z sektorem agrobiznesu w danym państwie. W ramach seminariów terenowych będziemy poznawać najlepsze praktyki wiodących firm.

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl