International MBA Program "Food Economy"

13. Study trip

Dla zainteresowanych Słuchaczy przewidujemy również Study trip, czyli kilkudniowy wyjazd studyjny do jednego z krajów europejskich, którego zadaniem jest zapoznanie Uczestników z sektorem agrobiznesu w danym państwie. W ramach seminariów terenowych będziemy poznawać najlepsze praktyki wiodących firm.

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl