International MBA Program "Food Economy"

13. Study trip

Dla zainteresowanych Słuchaczy przewidujemy również Study trip, czyli kilkudniowy wyjazd studyjny do jednego z krajów europejskich, którego zadaniem jest zapoznanie Uczestników z sektorem agrobiznesu w danym państwie. W ramach seminariów terenowych będziemy poznawać najlepsze praktyki wiodących firm.

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl