Zarządzanie w agrobiznesie

Badania Marketingowe

Rafał Masiak

Badania Marketingowe

Celem przedmiotu jest poznanie procesu, metod i narzędzi wykorzystywanych w badaniach marketingowych.

Opis przedmiotu

 1. Objaśnienie procesu badań marketingowych.
 2. Poznanie rodzajów badań marketingowych.
 3. Narzędzia w badaniach marketingowych
 4. Studia przypadków obrazujące rodzaje i metodologię badań marketingowych

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 50%/50%

 

Marketing i strategie marketingowe

Celem przedmiotu jest doskonalenie wiedzy w zakresie marketingu produktów w kontekście strategii wzrostu firmy i zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego

Opis przedmiotu

 1. Strategie marketingowe
  1. Rola i zadania marketingu w przedsiębiorstwie
  2. Misja, Wizja, Cele, strategie, miary sukcesu w marketingu
  3. Źródła przewagi konkurencyjnej „Core Competence”
  4. Analiza otoczenia, konkurencji i grup celowych
  5. Konsument/nabywca
 2. Rozwój i wdrażanie produktów
  1. Planowanie i projektowanie produktu
  2. Opakowanie jako narzędzie komunikacji
  3. Jakość produktu
  4. Portfel produktów
  5. Cykl życia produktów
  6. Metody wyznaczania ceny
  7. Strategie cenowe
 3. Budowanie silnych marek
  1. Jak spozycjonować markę?
  2. Jak marki budują autorytet
  3. Odpowiedzialność społeczna jako element budowania wizerunku
  4. Pułapki pozycjonowania
  5. Co to znaczy „USP” i czy warto je mieć?
  6. Zasady tworzenia logotypu marki
  7. Dlaczego jedne marki upadają a inne rosną w siłę?
  8. Dualizm marki – „serce i rozum”
 4. Wsparcie marketingowe
  1. Angażowanie konsumenta (“e-connect”, “digital”, “WOM”, “CRM”)
  2. Formy reklamy i ich zastosowanie
  3. Co to znaczy skuteczna komunikacja
  4. Promocja
  5. Zintegrowana strategia komunikacji – co to jest?
  6. Kryteria dobrej reklamy
  7. Współpraca z agencjami (brief)
  8. Reklama porównawcza
  9. Reklamy naruszające normy Kodeksu Etyki Reklamy
  10. Prowokacja w reklamie
  11. Czy warto wykorzystać celebrytów w reklamie?
  12. Przykładay komunikacji z rynku FMCG

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 50%/50%

 

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl