International MBA Program "Food Economy"

4.4. Marketing międzynarodowy

Maria Raquel David Pereira Ventura-Lucas

 Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 4: Marketing

Pzedmiot: International marketing

The course is coaching oriented and covers the following topics:

  • Part I – The international marketing scope (marketing and its links to global strategy, International marketing intelligence)
  • Part II – International marketing policies (Product, Distribution, Price Communication policies)
  • Part III- International marketing coordination
  • Part IV. Look at the international marketing environment, Cultural differences
  • Part V. International marketing decisions – whether to enter, which markets to enter, decide how to enter, plan marketing programs

Maria Raquel David Pereira Ventura-Lucas

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl