Zarządzanie w agrobiznesie

Marketing strategiczny

Andrzej Przepióra

CELE

Osiągnąć zrozumienie koncepcji marketingu strategicznego i rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie marketingowego planowania strategicznego.

Szczegółowe cele obejmują:

  1. Objaśnienie koncepcji marketingu strategicznego.
  2. Zrozumienie potrzeby planowania strategicznego.
  3. Poznanie narzędzi planowania.
  4. Praktyczne zastosowania narzędzi planowania marketingowego

 PROGRAM RAMOWY

  1. Definicja strategii marketingowej.
  2. Znaczenie planowania marketingowego dla firmy
  3. Narzędzia strategicznego planowania marketingowego.
  4. Studia przypadków.

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl