Zarządzanie w agrobiznesie

Sztuka budowania wizerunku firmy

Krzysztof Szwejk

CEL

Doskonalenie metod budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw

PROGRAM RAMOWY

  1. Zakres działań Public Relations
  2. Miejsce PR w firmie
  3. Zasady efektywnego Public Relations
  4. Redagowanie komunikatów prasowych
  5. Przygotowanie konferencji prasowej
  6. Kampanie reklamowe
  7. Kreowanie wizerunek firmy w Internecie
  8. Wizualna identyfikacja firmy

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność i ocena wykonania indywidualnych zadań podczas kursu

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 0%/100%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl