International MBA Program "Food Economy"

1.3. Negocjacje w biznesie

Dr Wojciech Chmielewski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 1: Menedżer i organizacja

Przedmiot: Negocjacje w biznesie

 • Tożsamość negocjatora
  • Tożsamość zawodowa negocjatora
  • Typy negocjatorów i style negocjacyjne
  • Jak budować pożądany wizerunek kupca
  • Jak kreować siebie jako ważnego klienta
  • Jak utrzymywać wizerunek profesjonalnego negocjatora
 • Komunikacja interpersonalna w negocjacjach
  • Model komunikacji interpersonalnej w negocjacjach
  • Mowa ciała w procesie komunikacji
  • Formacje stojące i siedzące w negocjacjach
  • Wzorce lingwistyczne w komunikacji perswazyjnej
  • Aktywne słuchanie w negocjacjach
  • Informacja zwrotna w komunikacji
 • Zasady wywierania wpływu na ludzi wg R. Cialdiniego
  • Reguła wzajemności
  • Reguła społecznego dowodu słuszności
  • Reguła autorytetu i niedostępności
  • Reguła lubienia, zaangażowania i konsekwencji
 • Podstawowe metody i narzędzia w negocjacjach
  • Rodzaje negocjacji, Proces negocjacji
  • Wyznaczania własnego obszaru negocjacyjnego – ZOPA
  • Tworzenia własnej BATNY
  • Rozpoznanie BATNY strony negocjującej
  • Dobór zespołu negocjacyjnego
  • Role członków zespołu negocjacyjnego
  • Dźwignia Win-Win
  • Negocjacje opozycyjne i oparte na zasadach
  • Zarządzanie konfliktem
 • Techniki negocjacyjne
  • Techniki manipulacyjne
  • Techniki kształtujące w negocjacjach
  • Technik prowokacyjne w negocjacjach
  • Techniki podprogowe
  • Praca z oporem w negocjacjach
  • Czynienie ustępstw w negocjacjach
  • Zamykanie negocjacji

Dr Wojciech Chmielewski

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl