International MBA Program "Food Economy"

1.2. Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem

Mgr Marcin Opas

 Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 1: Menedżer i organizacja

Przedmiot: Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem

  • Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
  • Reguły zarządzania czasem
  • Wyznaczenie celów i planowanie- jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację (m.in. SMART, krzywa Gaussa, zasada 60/20/20, cele krótko- i długoterminowe)
  • Zarządzanie priorytetami – diagram Eisenhowera – ustalanie priorytetów, podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne
  • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto w skutecznym zarządzaniu czasem
  • Zarządzanie priorytetami – zasada ABC
  • Złodzieje czasu – pochłaniacze czasu, przerywacze pracy
  • Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później
  • Delegowanie zadań
  • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie

 Mgr Marcin Opas

 

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl