International MBA Program "Food Economy"

1.1. Podstawy zarządzania

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW

 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 1: Menedżer i organizacja

Przedmiot: Podstawy zarządzania

 • Podział pracy a problem koordynacji
  • Koordynacja zdecentralizowana – niewidzialna ręka rynku
  • Koordynacja poprzez władzę hierarchiczną – widzialna ręka menedżerów
  • Rozwiązania hybrydowe
 • Zarys rozwoju praktyki i teorii zarządzania
 • Organizacja jako otwarty system społeczno-techniczny
 • Czym zajmują się menedżerowie?
  • Ujęcie Fayola– funkcje zarządzania
  • Ujęcie Mintzberga – role kierownicze
 • Planowanie
  • Planowanie strategiczne
  • Planowanie operacyjne
 • Organizowanie
  • 3 wymiary struktura organizacji
  • Podstawowe typy struktur oraz ich wady i zalety
  • Outsourcing
 • Kierowanie
  • Wybrane teorie motywacji
  • Style kierowania
  • Grupy i procesy grupowe
 • Kontrolowanie
  • Dlaczego kontrolowanie jest ważne?
  • Kontrolowanie w oparciu o pojedynczą i podwójną pętlę
  • Formy kontroli operacji
 • Studia przypadków i warsztaty

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl