Zarządzanie w agrobiznesie

Strategie międzynarodowego agrobiznesu

Garth Entwistle

CEL

Przedstawienie wpływu działań międzynarodowych na polską gospodarkę. Pokazanie jak poprzez analizę struktury, działalności i wyników indywidualnych branż można przewidzieć jak przemysł będzie się rozwijał oraz jak firmy indywidualne będą działać w obrębie tych branż.

Cele szczegółowe

 1. Uświadomienie pozycji biznesu międzynarodowego w Polsce.
 2. Przedstawienie rozwoju firm międzynarodowych i czynników na niego wpływających.
 3. Przegląd prowadzenia firm międzynarodowych.
 4. Analiza wyników biznesu międzynarodowego
 5. Pokazanie jak wiedza na temat struktury, działalności i wyników może wskazać na przyszły rozwój indywidualnych branż i firm, które w ich obrębie funkcjonują.

PROGRAM RAMOWY

 1. Międzynarodowy biznes w globalnej gospodarce.
 2. Czynniki wpływające na rozwój firm działających w obrębie globalnego środowiska.
 3. Ewaluacja struktury przemysłu
 4. Prowadzenie biznesu
 5. Działalność biznesu w międzynarodowym środowisku
 6. Przyszły rozwój grup międzynarodowych i firm indywidualnych..

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 20%, ocena pracy domowej – 80% (prace domowe dla studentów, indywidualne zadania/prezentacje).

 

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl