Zarządzanie w agrobiznesie

Zarządzanie w łańcuchu podaży (Chain Management) produktów rolniczych i żywności

Karol Krajewski

CELE

Osiągnąć zrozumienie zasad zarządzania w łańcuchu dostaw produktów żywnościowych oraz koncepcji ECR i wytworzyć przekonanie o znaczeniu efektywnego zarządzania w budowaniu skuteczności działania oraz przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i organizacji na nowoczesnym rynku żywnościowym

Cele szczegółowe obejmują:

 1. Objaśnienie koncepcji zarządzania w łańcuchu dostaw (FCM) i filozofii ECR
 2. Zrozumienie specyficznych cech       FCM i ECR na rynku żywności
 3. Poznanie struktury metod zarządzania łańcuchem dostaw żywności
 4. Praktyczne zastosowania FCM, ECR w rozwiązywaniu problemów obrotu żywnością

PROGRAM RAMOWY

 

 1. Pojęcie rynku żywności, jego specyfika, struktura i zmiany
 2. Pojęcie łańcucha dostaw i kanałów dystrybucji we współczesnym zarządzaniu
 3. Koncepcja FCM i ECR w zarządzaniu dostawami żywności
 4. Metody – Just in Time Management, Quick Response (QR) i Efficient Consumer Response (ECR)
 5. Narzędzia zarządzania       partnerskiego w łańcuchu dostaw żywności
 6. Infrastruktura rynku – rynki hurtowe , giełdy towarowe , targowiska
 7. Studia Przypadku -.

 

Zaliczenie

 

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl